POLREGIO
Opolski Zak³ad w Opolu

EN57-2019
ex. EN57-2003 / ex. EN57-1155
94 51 2 122 751-2    PL-PREG
94 51 2 122 752-0    PL-PREG
94 51 2 122 753-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 689 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1+A19.04.1979ZNTK Mińsk Maz.
R225.10.1980ZNTK Gdańsk
S116.03.1982ZNTK Gdańsk
R324.02.1984ZNTK Gdańsk
R419.12.1985ZNTK Mińsk Maz.
S217.02.1988ZNTK Gdańsk
R504.09.1990ZNTK Gdańsk
R828.05.1993ZNTK Gdańsk
R915.05.1998ZNTK Mińsk Maz.
R1031.10.2001ZNTK Mińsk Maz.
G1+M25.04.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R106.07.2011PR £ód¼
1P4/214.06.2017ZNT Kruszewiec