Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-2018
ex. EN57-2002 / ex. EN57-1152
94 51 2 122 748-8    PL-PREG
94 51 2 122 749-6    PL-PREG
94 51 2 122 750-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 686 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?03.11.2000ZNTK Mińsk Maz.
G109.06.2006NEWAG NS
1R118.11.2011PR £ód¼
1P4/209.03.2017PR Bydgoszcz