Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze

EN57-2017
ex. EN57-2001 / ex. EN57-1417
94 51 2 122 745-4    PL-PREG
94 51 2 122 746-2    PL-PREG
94 51 2 122 747-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 951/295 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1+M31.03.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R114.06.2011PR £ód¼
1P4/230.05.2016PR Idzikowice