Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN57-2016 / ex. EN57-1209
94 51 2 122 742-1    PL-PREG
94 51 2 122 743-9    PL-PREG
94 51 2 122 744-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 743 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1126.02.2001ZNTK Mińsk Maz.
G1+M30.06.2006PESA Bydgoszcz
1R105.09.2011PR ŁódĽ