Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-2015 / ex. EN57-1144
94 51 2 122 739-7    PL-PREG
94 51 2 122 740-5    PL-PREG
94 51 2 122 741-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 678 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R123.06.1978ZNTK Mińsk Maz.
R230.10.1979ZNTK Mińsk Maz.
S121.08.1981ZNTK Mińsk Maz.
R314.03.1983ZNTK Mińsk Maz.
R422.06.1984ZNTK Mińsk Maz.
S219.11.1986ZNTK Mińsk Maz.
R508.08.1988MD Idzikowice
R825.01.1991ZNTK Gdańsk
R923.01.1995ZNTK Mińsk Maz.
R1029.11.1997ZNTK Bydgoszcz
R1131.08.2001ZNTK Mińsk Maz.
G1+M30.06.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R106.10.2011PR £ód¼
1P4/220.03.2017ZNT Kruszewiec