Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-2014 / ex. EN57-1213
94 51 2 122 736-3    PL-PREG
94 51 2 122 737-1    PL-PREG
94 51 2 122 738-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 747 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R128.08.1979ZNTK Mińsk Maz.
R225.03.1981ZNTK Mińsk Maz.
S113.11.1982MD £azy
R309.05.1984ZNTK Mińsk Maz.
R431.01.1986ZNTK Mińsk Maz.
S219.02.1988ZNTK Mińsk Maz.
R519.11.1990MD Strzemieszyce
R828.08.1994ZNTK Mińsk Maz.
R911.01.1999ZNTK Mińsk Maz.
R1026.11.2001ZNTK Mińsk Maz.
G130.06.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R120.09.2011PR £ód¼
1P4/228.02.2017ZNT Kruszewiec