Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-2013 / ex. EN57-1490
94 51 2 122 733-0    PL-PREG
94 51 2 122 734-8    PL-PREG
94 51 2 122 735-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 368 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?19.12.2000ZNTK Mińsk Maz.
G123.08.2006NEWAG NS
1R124.11.2011PR £ód¼
1P4/214.04.2017ZNT Kruszewiec