POLREGIO
Opolski Zak³ad w Opolu

EN57-2012 / ex. EN57-1253
94 51 2 122 730-6    PL-PREG
94 51 2 122 731-4    PL-PREG
94 51 2 122 732-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 787 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R101.02.1980ZNTK Gdańsk
R215.09.1981ZNTK Mińsk Maz.
S118.03.1983ZNTK Mińsk Maz.
R303.09.1984ZNTK Mińsk Maz.
R408.09.1986ZNTK Mińsk Maz.
S230.08.1989ZNTK Gdańsk
R731.01.1992ZNTK Gdańsk
R815.09.1994ZNTK Gdańsk
R931.01.1998ZNTK Bydgoszcz
R1012.04.2001ZUT REMTRAK
G1+M24.06.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R109.09.2011PR £ód¼
1P4/210.02.2017ZNT Kruszewiec