Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-2011 / ex. EN57-1437
94 51 2 122 727-2    PL-PREG
94 51 2 122 728-0    PL-PREG
94 51 2 122 729-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 971/315 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1028.09.2001ZNTK Mińsk Maz.
G128.07.2006NEWAG NS
A31.03.2008ZNTK Mińsk Maz.
1R111.10.2011PR £ód¼
1P4/217.11.2017PR Bydgoszcz