Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-2010 / ex. EN57-1375
94 51 2 122 724-9    PL-PREG
94 51 2 122 725-6    PL-PREG
94 51 2 122 726-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 909/253 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.06.1980PFW Wroc³aw
R108.09.1982ZNTK Mińsk Maz.
R204.01.1984ZNTK Mińsk Maz.
S110.07.1985ZNTK Mińsk Maz.
R308.07.1987ZNTK Mińsk Maz.
R431.07.1989ZNTK Mińsk Maz.
S208.02.1991ZNTK Mińsk Maz.
R731.07.1992ZNTK Mińsk Maz.
R830.09.1994ZNTK Gdańsk
R919.06.1996ZNTK Gdańsk
R1028.09.1999ZNTK Bydgoszcz
G114.06.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R118.08.2011PR £ód¼
1P4/217.05.2017PR Bydgoszcz