Przewozy Regionalne
¦l±ski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach

EN57-201 / ex. EN57-1176

5Bk 6Bk 5Bk - 710 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R828.08.2000ZNTK Mińsk Maz.
R930.07.2005ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
12.12.2012