POLREGIO
Dolno¶l±ski Zak³ad we Wroc³awiu

EN57-2009 / ex. EN57-1448
94 51 2 122 721-5    PL-PREG
94 51 2 122 722-3    PL-PREG
94 51 2 122 723-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 982/326 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R131.01.1983ZNTK Mińsk Maz.
R226.05.1984ZNTK Mińsk Maz.
S113.12.1985ZNTK Mińsk Maz.
R330.09.1987ZNTK Mińsk Maz.
R422.02.1990MD Idzikowice
R611.12.1991ZNTK Gdańsk
R721.01.1994ZNTK Mińsk Maz.
R818.03.1996ZNTK Gdańsk
R931.10.2000ZUT REMTRAK
G1+M31.05.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R125.07.2011PR £ód¼
1P4/230.12.2016PR Idzikowice