Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-2009 / ex. EN57-1448
94 51 2 122 721-5    PL-PREG
94 51 2 122 722-3    PL-PREG
94 51 2 122 723-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 982/326 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R131.01.1983ZNTK Mińsk Maz.
R226.05.1984ZNTK Mińsk Maz.
S113.12.1985ZNTK Mińsk Maz.
R330.09.1987ZNTK Mińsk Maz.
R422.02.1990MD Idzikowice
R611.12.1991ZNTK Gdańsk
R721.01.1994ZNTK Mińsk Maz.
R818.03.1996ZNTK Gdańsk
R931.10.2000ZUT REMTRAK
G131.05.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R125.07.2011PR £ód¼
1P4/230.12.2016PR Idzikowice