Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-2008 / ex. EN57-1224
94 51 2 122 718-1    PL-PREG
94 51 2 122 719-9    PL-PREG
94 51 2 122 720-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 758 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1128.03.2001ZNTK Mińsk Maz.
G1+M26.05.2006PESA Bydgoszcz
1R102.04.2011PR £ód¼
1P4/220.01.2017PR Olsztyn