Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze

EN57-2007 / ex. EN57-1352
94 51 2 122 715-7    PL-PREG
94 51 2 122 716-5    PL-PREG
94 51 2 122 717-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 886/230 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.12.03.1980PFW Wroc³aw
R1017.08.2000ZNTK Mińsk Maz.
G1+M25.05.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R123.08.2011PR £ód¼
1P4/220.06.2016PR Idzikowice