Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-2006 / ex. EN57-1325
94 51 2 122 712-4    PL-PREG
94 51 2 122 713-2    PL-PREG
94 51 2 122 714-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 858/203 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?25.08.2000ZNTK Mińsk Maz.
G123.06.2006NEWAG NS
1R123.03.2011PR £ód¼
1P4/215.06.2016PR Idzikowice