Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze

EN57-2005 / ex. EN57-1106
94 51 2 122 709-0    PL-PREG
94 51 2 122 710-8    PL-PREG
94 51 2 122 711-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 639 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G115.05.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R120.07.2011PR £ód¼
1P4/206.07.2016PR Idzikowice