Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-2004 / ex. EN57-1302
94 51 2 122 706-6    PL-PREG
94 51 2 122 707-4    PL-PREG
94 51 2 122 708-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 836/180 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.10.07.1979PFW Wroc³aw
R131.10.1980ZNTK Mińsk Maz.
R?07.07.2000ZNTK Mińsk Maz.
G124.04.2006PESA Bydgoszcz
1R109.06.2011PR £ód¼
1P4/231.01.2017ZNT Kruszewiec