Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-1953
94 51 2 122 700-9    PL-PREG
94 51 2 122 701-7    PL-PREG
94 51 2 122 702-5    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 767 / 1993
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.12.1993PFW Wroc³aw
R317.08.2004ZNTK Mińsk Maz.
R430.05.2008PESA Bydgoszcz
R514.01.2013PR £ód¼