Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-1952
94 51 2 122 697-7    PL-PREG
94 51 2 122 698-5    PL-PREG
94 51 2 122 699-3    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 762 / 1993
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.03.12.1993PFW Wroc³aw
R109.09.1996ZNTK Mińsk Maz.
R227.09.1999ZNTK Mińsk Maz.
R330.04.2003ZNTK Mińsk Maz.
R419.09.2006ZNTK Mińsk Maz.
R522.12.2011ZNTK Mińsk Maz.
P4/623.12.2014PR Idzikowice