POLREGIO
Dolno¶l±ski Zak³ad we Wroc³awiu

EN57-1951
94 51 2 122 694-4    PL-PREG
94 51 2 122 695-1    PL-PREG
94 51 2 122 696-9    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 761 / 1993
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.03.12.1993PFW Wroc³aw
R109.09.1996ZNTK Mińsk Maz.
R230.12.1999ZNTK Bydgoszcz
R329.11.2003ZNTK Mińsk Maz.
R412.09.2007ZNTK Mińsk Maz.
R512.11.2012PR £ód¼
P4/626.07.2018ZNT Kruszewiec