Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-1950
94 51 2 122 691-0    PL-PREG
94 51 2 122 692-8    PL-PREG
94 51 2 122 693-6    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 760 / 1993
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R410.03.2006PR £ód¼
R514.09.2011ZNTK Mińsk Maz.
P4/628.02.2017ZNTK Mińsk Maz.