Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-1947
94 51 2 122 682-9    PL-PREG
94 51 2 122 683-7    PL-PREG
94 51 2 122 684-5    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 757 / 1992
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R320.01.2003ZNTK Mińsk Maz.
R420.03.2006PR £ód¼
R521.09.2011ZNTK Mińsk Maz.
P4/630.12.2016ZNTK Mińsk Maz.