Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-1946
94 51 2 122 679-5    PL-PREG
94 51 2 122 680-3    PL-PREG
94 51 2 122 681-1    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 756 / 1992
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R119.05.1995ZNTK Mińsk Maz.
R221.09.1998ZNTK Mińsk Maz.
R327.09.2002ZNTK Mińsk Maz.
R415.11.2005ZNTK Mińsk Maz.
R531.03.2011NEWAG NS
P4/625.10.2014PR Idzikowice