Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-1944
94 51 2 122 673-8    PL-PREG
94 51 2 122 674-6    PL-PREG
94 51 2 122 675-3    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 754 / 1992
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.10.1992PFW Wroc³aw
R326.02.2001ZNTK Mińsk Maz.
R418.09.2006ZNTK Mińsk Maz.
R513.04.2012PR Katowice