Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Koleje ¦l±skie

EN57-1943
94 51 2 122 670-4    PL-PREG
94 51 2 122 671-2    PL-PREG
94 51 2 122 672-0    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 753 / 1992
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.21.10.1992PFW Wroc³aw
R309.08.2004ZNTK Mińsk Maz.
R405.11.2007PR £ód¼
P4/522.07.2014PR Idzikowice