Koleje Mazowieckie

EN57-1941
94 51 2 120 718-3    PL-KMKOL
94 51 2 120 719-1    PL-KMKOL
94 51 2 120 720-9    PL-KMKOL

5Bm 6Bm 5Bm - 751 / 1992
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R521.09.2006ZNTK Mińsk Maz.
R617.11.2009ZNTK Mińsk Maz.
P4/715.07.2013ZNTK Mińsk Maz.
P4/830.06.2017ZNTK Mińsk Maz.