Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN57-1932
94 51 2 122 652-2    PL-PREG
94 51 2 122 653-0    PL-PREG
94 51 2 122 654-8    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 742 / 1991
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.11.1991PFW Wrocław
R320.09.2000ZNTK Mińsk Maz.
R421.07.2005ZNTK Mińsk Maz.
R521.03.2011NEWAG NS