Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN57-1931
94 51 2 122 649-8    PL-PREG
94 51 2 122 650-6    PL-PREG
94 51 2 122 651-4    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 741 / 1991
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.11.1991PFW Wrocław
R328.06.2000ZNTK Mińsk Maz.
R414.07.2005ZNTK Mińsk Maz.
R514.02.2011ZNLE Gliwice