Koleje Mazowieckie

EN57-1929
94 51 2 120 703-5    PL-KMKOL
94 51 2 120 704-3    PL-KMKOL
94 51 2 120 705-0    PL-KMKOL

5Bm 6Bm 5Bm - 739 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R531.07.2006ZNTK Mińsk Maz.
R603.09.2009ZNTK Mińsk Maz.
P4/726.09.2013ZNTK Mińsk Maz.
P4/814.08.2017ZNTK Mińsk Maz.