Koleje Mazowieckie

EN57-1928
94 51 2 120 700-1    PL-KMKOL
94 51 2 120 701-9    PL-KMKOL
94 51 2 120 702-7    PL-KMKOL

5Bm 6Bm 5Bm - 738 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?18.07.2006ZNTK Mińsk Maz.
R?16.09.2009ZNTK Mińsk Maz.
P4/?31.05.2013ZNTK Mińsk Maz.
P4/?28.04.2017ZNTK Mińsk Maz.