Koleje Mazowieckie

EN57-1925
94 51 2 120 691-2    PL-KMKOL
94 51 2 120 692-0    PL-KMKOL
94 51 2 120 693-8    PL-KMKOL

5Bm 6Bm 5Bm - 735 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.10.10.1991PFW Wroc³aw
R529.04.2006ZNTK Mińsk Maz.
R629.05.2009ZNTK Mińsk Maz.
P4/725.03.2013ZNTK Mińsk Maz.
P4/827.12.2016ZNTK Mińsk Maz.