Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-1921
94 51 2 122 646-4    PL-PREG
94 51 2 122 647-2    PL-PREG
94 51 2 122 648-0    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 731 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.18.09.1991PFW Wroc³aw
R?29.11.2004ZNTK Mińsk Maz.
R?28.11.2008ZNTK Mińsk Maz.
P4/?20.10.2015PR Olsztyn