Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-1919
94 51 2 122 643-1    PL-PREG
94 51 2 122 644-9    PL-PREG
94 51 2 122 645-6    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 729 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.08.1991PFW Wroc³aw
R111.02.1994MD Malbork
R208.05.1998ZNTK Mińsk Maz.
R308.06.2001ZUT REMTRAK
R412.08.2005ZNTK Mińsk Maz.
R527.01.2009PR £ód¼
P4/618.02.2015PR Idzikowice