Koleje Mazowieckie

EN57-1918
94 51 2 120 676-3    PL-KMKOL
94 51 2 120 677-1    PL-KMKOL
94 51 2 120 678-9    PL-KMKOL

5Bm 6Bm 5Bm - 728 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R525.08.2006ZNTK Mińsk Maz.
R602.10.2009ZNTK Mińsk Maz.
P4/713.06.2013ZNTK Mińsk Maz.
P4/831.03.2017ZNTK Mińsk Maz.