Koleje Mazowieckie

EN57-1912
94 51 2 120 658-1    PL-KMKOL
94 51 2 120 659-9    PL-KMKOL
94 51 2 120 660-7    PL-KMKOL

5Bm 6Bm 5Bm - 722 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.06.1991PFW Wroc³aw
R?08.10.2004ZNTK Mińsk Maz.
R?27.03.2008ZNTK Mińsk Maz.
P4/?25.07.2011ZNTK Mińsk Maz.
P4/?09.03.2015ZNTK Mińsk Maz.