Koleje Mazowieckie

EN57-1908
94 51 2 120 646-6    PL-KMKOL
94 51 2 120 647-4    PL-KMKOL
94 51 2 120 648-2    PL-KMKOL

5Bm 6Bm 5Bm - 718 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.07.06.1991PFW Wroc³aw
R531.12.2005ZNTK Mińsk Maz.
R615.12.2008ZNTK Mińsk Maz.
P4/731.08.2012ZNTK Mińsk Maz.
P4/816.09.2016ZNTK Mińsk Maz.