Koleje Mazowieckie

EN57-1905
94 51 2 120 637-5    PL-KMKOL
94 51 2 120 638-3    PL-KMKOL
94 51 2 120 639-1    PL-KMKOL

5Bm 6Bm 5Bm - 715 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.23.05.1991PFW Wroc³aw
R?26.05.2004ZNTK Mińsk Maz.
R?24.10.2007ZNTK Mińsk Maz.
P4/?27.04.2011ZNTK Mińsk Maz.
P4/?30.12.2014ZNTK Mińsk Maz.