Koleje Mazowieckie

EN57-1904
94 51 2 120 634-2    PL-KMKOL
94 51 2 120 635-9    PL-KMKOL
94 51 2 120 636-7    PL-KMKOL

5Bm 6Bm 5Bm - 714 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.05.1991PFW Wroc³aw
R?16.08.2007ZNTK Mińsk Maz.
P4/?30.03.2011ZNTK Mińsk Maz.
P4/?21.11.2014ZNTK Mińsk Maz.