Urz±d Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Przewozy Regionalne
Oddział Łódzki z siedzib± w Łodzi

EN57AL-1825
94 51 2 120 853-8    PL-PREG
94 51 2 120 854-6    PL-PREG
94 51 2 120 855-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 710 / 1991
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.23.03.1991PFW Wrocław
R4     02.2002ZNTK Mińsk Maz.
R530.11.2005PESA Bydgoszcz
R630.09.2010ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M10.11.2014ZNTK Mińsk Maz.