Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-1821
94 51 2 122 631-6    PL-PREG
94 51 2 122 632-4    PL-PREG
94 51 2 122 633-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 706 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.22.02.1991PFW Wroc³aw
R530.06.2005ZUT REMTRAK
R627.02.2009PR £ód¼
R727.02.2013ZNTK Mińsk Maz.