Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-1820
94 51 2 122 628-2    PL-PREG
94 51 2 122 629-0    PL-PREG
94 51 2 122 630-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 705 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.02.1991PFW Wroc³aw
R405.02.2002ZUT REMTRAK
R503.06.2005PESA Bydgoszcz
R629.10.2009ZUT REMTRAK
R720.03.2013ZNTK Mińsk Maz.