Koleje Mazowieckie

EN57AL-1817
94 51 2 120 619-3    PL-KMKOL
94 51 2 120 620-1    PL-KMKOL
94 51 2 120 621-9    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 702 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.12.1990PFW Wroc³aw
R615.01.2007ZNTK Mińsk Maz.
R717.08.2010ZNTK Mińsk Maz.
P4/831.07.2014ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M11.04.2017ZNTK Mińsk Maz.