Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN57-1816
94 51 2 122 622-5    PL-PREG
94 51 2 122 623-3    PL-PREG
94 51 2 122 624-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 701 / 1990
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.12.1990PFW Wrocław
R?17.12.2004ZNTK Mińsk Maz.
R?30.12.2008ZNTK Mińsk Maz.
R?31.12.2013PR ŁódĽ