Koleje Mazowieckie

EN57-1812
94 51 2 120 610-2    PL-KMKOL
94 51 2 120 611-0    PL-KMKOL
94 51 2 120 612-8    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 697 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.13.12.1990PFW Wroc³aw
R629.08.2008ZNTK Mińsk Maz.
P4/713.12.2011ZNTK Mińsk Maz.
P4/814.08.2015ZNTK Mińsk Maz.