Koleje Mazowieckie

EN57-1810
94 51 2 120 604-5    PL-KMKOL
94 51 2 120 605-2    PL-KMKOL
94 51 2 120 606-0    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 695 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R531.05.2005ZNTK Mińsk Maz.
R628.07.2008ZNTK Mińsk Maz.
P4/730.11.2011ZNTK Mińsk Maz.
P4/821.09.2015ZNTK Mińsk Maz.