Koleje Mazowieckie

EN57-1810
94 51 2 120 604-5    PL-KMKOL
94 51 2 120 605-2    PL-KMKOL
94 51 2 120 606-0    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 695 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.05.2005ZNTK Mińsk Maz.
R?28.07.2008ZNTK Mińsk Maz.
P4/?30.11.2011ZNTK Mińsk Maz.
P4/?21.09.2015ZNTK Mińsk Maz.