Koleje Mazowieckie

EN57-1808
94 51 2 120 598-9    PL-KMKOL
94 51 2 120 599-7    PL-KMKOL
94 51 2 120 600-3    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 693 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.21.11.1990PFW Wroc³aw
R505.12.2007ZNTK Mińsk Maz.
P4/614.04.2011ZNTK Mińsk Maz.
P4/710.12.2014ZNTK Mińsk Maz.