Koleje Mazowieckie

EN57-1807
94 51 2 120 595-5    PL-KMKOL
94 51 2 120 596-3    PL-KMKOL
94 51 2 120 597-1    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 692 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.11.1990PFW Wroc³aw
R421.06.2004ZNTK Mińsk Maz.
R522.10.2007ZNTK Mińsk Maz.
P4/619.04.2011ZNTK Mińsk Maz.
P4/710.11.2014ZNTK Mińsk Maz.