Urz±d Marsza³kowski Województwa Opolskiego

Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57AL-1803
94 51 2 123 012-8    PL-PREG
94 51 2 123 013-6    PL-PREG
94 51 2 123 014-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 688 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.10.1990PFW Wroc³aw
R409.01.2004ZNTK Mińsk Maz.
R514.10.2008PR £ód¼
G1+M30.04.2014ZNTK Mińsk Maz.