Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN57-1802
94 51 2 122 613-4    PL-PREG
94 51 2 122 614-2    PL-PREG
94 51 2 122 615-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 687 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.10.1990PFW Wroc³aw
R127.10.1992ZNTK Mińsk Maz.
R231.10.1994ZNTK Mińsk Maz.
R415.05.2003ZNTK Mińsk Maz.
R531.05.2007ZNTK Mińsk Maz.
R612.12.2012ZNTK Mińsk Maz.