Koleje Mazowieckie

EN57AL-1800
94 51 2 120 589-8    PL-KMKOL
94 51 2 120 590-6    PL-KMKOL
94 51 2 120 591-4    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 685 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.09.1990PFW Wroc³aw
R?25.07.2006ZNTK Mińsk Maz.
R?30.10.2009ZNTK Mińsk Maz.
P4/?28.06.2013ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M10.02.2017ZNTK Mińsk Maz.